საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სამრეწველო და სამომხმარებლო (არასასურსათო) პროდუქტების ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემის დანერგვა

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის არსებული ასოცირების შესახებ შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ფარგლებში ხორციელდება საქართველოში ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემის დანერგვა და წინასწარ განსაზღვრულ სამომხმარებლო და ინდუსტრულ პროდუქტებზე ზედამხედველობის სფეროებში საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება. სამრეწველო და სამომხმარებლო (არასასურსათო) პროდუქტების ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემის დანერგვას ახორციელებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო. მიმდინარე რეფორმის შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობა უკვე დაუახლოვდა ევროკავშირის კანონმდებლობას შემდეგი მიმართულებებით: 

 • ლიფტები;
 • საბაგიროები; 
 • წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობები;
 • წვენაზე მომუშავე მარტივი ჭურჭლები; 
 • სანთებელები;
 • შეცდომაში შემყვანი პროდუქტები; 
 • სამშენებლო პროდუქტები. 

ხოლო, 2019 წლიდან 2023 წლამდე ასევე უნდა მოიცვას  შემდეგი მიმართულებები:

 • სათამაშოები,
 • სამოქალაქო დანიშნულების ფეთქებადი მასალები,
 • პერსონალური დაცვის აღჭურვილობები,
 • პოტენციურად ფეთქებადსაშიშ გარემოში გამოსაყენებლი მოწყობილობები და დამცავი სისტემები,
 • მანქანა-დანადგარები,
 • აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობები,
 • ელექტრო მოწყობილობები.  

აღნიშნული უზრუნველყოფს საქართველოს ბაზარზე მხოლოდ დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისი სამშენებლო პროდუქტის განთავსების ხელშეწყობას, შენობა-ნაგებობების მდგრადობის გაუმჯობესებას, სამართლიანი და კონკურენუნარიანი გარემოს შექმნას.  

ევროკავშირთან დაახლოებული კანონმდებლობის აღსრულებით მოხდება ინდუსტრიული და სამომხმარებლო პროდუქტების უსაფრთხოების გაზრდა, რომლის მიზანია ადამიანის სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, საკუთრებისა და გარემოს დაცვა. 

სრული ინფორმაცია

რეფორმის საჭიროება
ეკონომიკური ეფექტები

გმადლობთ, თქვენი პოზიცია დაფიქსირებულია  

ხმის მიცემა დასრულებულია  

ვემხრობი

არ ვემხრობი

50%

ვემხრობი

50%

არ ვემხრობი

შესრულებული სამუშაოები (სხვადასხვა ტიპის ჩაშლით)
რეფორმის მიმდინარეობის სტატუსი

კანონმდებლობის დაახლოების სტატუსი

საერთაშორისო მხარდაჭერა:
სესიები: