საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
მონიშნეთ თქვენთვის პრიორიტეტული რეფორმები

საქართველოს ნავსადგურებში გემების მომსახურება ერთი ფანჯრის პრინციპით

ინიციატივა გულისხმობს ადმინისტრაციული პროცედურების გამარტივებას, ქართული საპორტო მომსახურებების დიჯიტალიზაციას და   სახელმწიფო და კერძო მომსახურებების ერთ - ციფრულ, სივრცეში გაერთ...

სრულად

მიუთითეთ პრიორიტეტულობა:

97 ხმა
59847193 Stars
____________
1
59171971 Stars
____________
1
5 Stars
____________
35
4 Stars
____________
56
3 Stars
____________
2
2 Stars
____________
1
1 Stars
____________
1

5 - პრიორიტეტული;
1 - ნაკლებად პრიორიტეტული

კონკურენტული და ლიბერალიზებული ენერგეტიკული ბაზრის ფორმირება

მოდერნიზებული ბაზრის ჩამოყალიბების შედეგად ფასწარმოქმნა საბაზრო პირობებში სამართლიანობის პრინციპის დაცვით იწარმოებს, ქსელის მომხმარებლებს ქსელზე წვდომის არადისკრიმინაციული პირობები შეექმნებ...

სრულად

მიუთითეთ პრიორიტეტულობა:

77 ხმა
59090301 Stars
____________
1
5 Stars
____________
67
4 Stars
____________
2
3 Stars
____________
1
2 Stars
____________
2
1 Stars
____________
4

5 - პრიორიტეტული;
1 - ნაკლებად პრიორიტეტული

ბიზნეს სახლი

ბიზნეს სახლი წარმოადგენს სახელმწიფოსა და ბიზნესის თანამშრომლობის სრულიად ახალ ხედვას, რაც გულისხმობს ბიზნესის მომსახურების ერთიანი ფიზიკური და ელექტრონული სივრცის შექმნა-განვითარებას, სადაც ბი...

სრულად

მიუთითეთ პრიორიტეტულობა:

21 ხმა
5 Stars
____________
14
4 Stars
____________
1
3 Stars
____________
1
2 Stars
____________
1
1 Stars
____________
4

5 - პრიორიტეტული;
1 - ნაკლებად პრიორიტეტული

კაპიტალის ბაზრის რეფორმა

რეფორმა ითვალისწინებს ფინანსური ინსტრუმენტებისთვის მარტივი და სამართლიანი საგადასახადო დაბეგვრის რეჟიმის შემოღებას, მოსახლეობის ფინანსური განათლების დონის ამაღლებას, ეფექტური რეგულატორის არსებ...

სრულად

მიუთითეთ პრიორიტეტულობა:

58 ხმა
5 Stars
____________
16
4 Stars
____________
9
3 Stars
____________
17
2 Stars
____________
4
1 Stars
____________
12

5 - პრიორიტეტული;
1 - ნაკლებად პრიორიტეტული

გადახდისუუნარობის რეფორმა

რეფორმის ფარგლებში დაგეგმილია ისეთი სამართლებრივი ჩარჩოს შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს სამართლიანი და გამჭვირვალე გარემოს ჩამოყალიბებას სიცოცხლისუნარიანი ფირმებისათვის, რათა მათ მოახდინონ რეაბი...

სრულად

მიუთითეთ პრიორიტეტულობა:

42 ხმა
5 Stars
____________
12
4 Stars
____________
6
3 Stars
____________
9
2 Stars
____________
7
1 Stars
____________
8

5 - პრიორიტეტული;
1 - ნაკლებად პრიორიტეტული

ინიცირებული საკითხები

text
მოკლე აღწერა:

text

..

ინიცირებული საკითხები

მასშტაბური გადამზადების პროგრამის თანმხლები ღონისძიებები:
მოკლე აღწერა:

  • ურთიერთთანამშრომლობის ინიციატივა - სასწავლო სილაბუსი უნდა შეიქმნას ინდუსტრიული ფირმების აქტიური ჩართულობით, რათა გა..