საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ფართოზოლოვანი ინტერნეტ ინფრასტრუქტურის განვითარება

როგორც მთელს მსოფლიოში, ისე საქართველოში, ინტერნეტის მოხმარება და ინტერნეტის გავლენა ყოველდღიურ ცხოვრებაზე და ეკონომიკაზე დღითიდღე იზრდება, იმის გათვალისწინებით, რომ 21-ე საუკუნე ცნობილია, როგორც ციფრული ერა, მნიშვნელოვანია, ჯერ კიდევ არსებული, ციფრული უთანასწორობის დაძლევა, ასევე, ელექტრონული კომუნიკაციებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების მეშვეობით ციფრული ეკონომიკის სწრაფი ტემპებით განვითარება. საქართველოში ციფრული უთანასწორობის დაძლევის მიზნით, მზადდება „ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სტრატეგია და მისი განხორციელების გეგმა 2019-2025“, რომელიც ორიენტირებული იქნება ევროკავშირის პრაქტიკის შესაბამისი პოლიტიკის და რეგულირების გატარების საკითხებზე, მათ შორის, მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ ქსელების მშენებლობის გამარტივების, ინვესტიციების მოზიდვის, კონკურენციის ზრდის, მოსახლეობაში ინტერნეტის და ტექნოლოგიების გამოყენების უნარების ამაღლების, საბითუმო ინტერნეტ ბაზრის ეფექტური რეგულაციის, სატელეკომუნიკაციო მიზნებისთვის გამოყენებადი ინფრასტრუქტურის გაზიარების, ინტერნეტის ხარისხის გაუმჯობესების, ქსელების და ახალი მომსახურებების განვითარების მიზნით რადიოსიხშირული სპექტრის ხელმისაწვდომობის და სხვა ღონისძიებებზე.

სრული ინფორმაცია

რეფორმის საჭიროება
ეკონომიკური ეფექტები

გმადლობთ, თქვენი პოზიცია დაფიქსირებულია  

ხმის მიცემა დასრულებულია  

ვემხრობი

არ ვემხრობი

100%

ვემხრობი

0%

არ ვემხრობი

შესრულებული სამუშაოები (სხვადასხვა ტიპის ჩაშლით)
რეფორმის მიმდინარე სტატუსი

კანონმდებლობის სტატუსი

საერთაშორისო მხარდაჭერა:
სესიები: