საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
მონიშნეთ თქვენთვის პრიორიტეტული რეფორმები

საქართველოს ნავსადგურებში გემების მომსახურება ერთი ფანჯრის პრინციპით

ინიციატივა გულისხმობს ადმინისტრაციული პროცედურების გამარტივებას, ქართული საპორტო მომსახურებების დიჯიტალიზაციას და   სახელმწიფო და კერძო მომსახურებების ერთ - ციფრულ, სივრცეში გაერთ...

სრულად

მიუთითეთ პრიორიტეტულობა:

142 ხმა
59847193 Stars
____________
1
59171971 Stars
____________
1
5 Stars
____________
57
4 Stars
____________
25
3 Stars
____________
56
2 Stars
____________
1
1 Stars
____________
1

5 - პრიორიტეტული;
1 - ნაკლებად პრიორიტეტული

კონკურენტული და ლიბერალიზებული ენერგეტიკული ბაზრის ფორმირება

მოდერნიზებული ბაზრის ჩამოყალიბების შედეგად ფასწარმოქმნა საბაზრო პირობებში სამართლიანობის პრინციპის დაცვით იწარმოებს, ქსელის მომხმარებლებს ქსელზე წვდომის არადისკრიმინაციული პირობები შეექმნებ...

სრულად

მიუთითეთ პრიორიტეტულობა:

102 ხმა
59090301 Stars
____________
1
5 Stars
____________
91
4 Stars
____________
2
3 Stars
____________
1
2 Stars
____________
2
1 Stars
____________
5

5 - პრიორიტეტული;
1 - ნაკლებად პრიორიტეტული

ბიზნეს სახლი

ბიზნეს სახლი წარმოადგენს სახელმწიფოსა და ბიზნესის თანამშრომლობის სრულიად ახალ ხედვას, რაც გულისხმობს ბიზნესის მომსახურების ერთიანი ფიზიკური და ელექტრონული სივრცის შექმნა-განვითარებას, სადაც ბი...

სრულად

მიუთითეთ პრიორიტეტულობა:

76 ხმა
5 Stars
____________
14
4 Stars
____________
55
3 Stars
____________
1
2 Stars
____________
1
1 Stars
____________
5

5 - პრიორიტეტული;
1 - ნაკლებად პრიორიტეტული

კაპიტალის ბაზრის რეფორმა

რეფორმა ითვალისწინებს ფინანსური ინსტრუმენტებისთვის მარტივი და სამართლიანი საგადასახადო დაბეგვრის რეჟიმის შემოღებას, მოსახლეობის ფინანსური განათლების დონის ამაღლებას, ეფექტური რეგულატორის არსებ...

სრულად

მიუთითეთ პრიორიტეტულობა:

61 ხმა
5 Stars
____________
16
4 Stars
____________
10
3 Stars
____________
17
2 Stars
____________
4
1 Stars
____________
14

5 - პრიორიტეტული;
1 - ნაკლებად პრიორიტეტული

გადახდისუუნარობის რეფორმა

რეფორმის ფარგლებში დაგეგმილია ისეთი სამართლებრივი ჩარჩოს შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს სამართლიანი და გამჭვირვალე გარემოს ჩამოყალიბებას სიცოცხლისუნარიანი ფირმებისათვის, რათა მათ მოახდინონ რეაბი...

სრულად

მიუთითეთ პრიორიტეტულობა:

45 ხმა
5 Stars
____________
13
4 Stars
____________
6
3 Stars
____________
9
2 Stars
____________
7
1 Stars
____________
10

5 - პრიორიტეტული;
1 - ნაკლებად პრიორიტეტული

ინიცირებული საკითხები

text
მოკლე აღწერა:

text

..

ინიცირებული საკითხები

მასშტაბური გადამზადების პროგრამის თანმხლები ღონისძიებები:
მოკლე აღწერა:

  • ურთიერთთანამშრომლობის ინიციატივა - სასწავლო სილაბუსი უნდა შეიქმნას ინდუსტრიული ფირმების აქტიური ჩართულობით, რათა გა..