საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ენერგოეფექტურობის საკანონმდებლო ბაზის ჩამოყალიბება

საკანონმდებლო ბაზის ჩამოყალიბების ძირითადი ამოცანაა: ქვეყნის ფარგლებში ენერგოეფექტურობის ხელშეწყობისა და ენერგეტიკული გაერთიანების მიერ დადგენილი მიზნის მიღწევის განხორციელებისთვის საჭირო ღონისძიებებისთვის ზოგადი სამართლებრივი საფუძვლების განსაზღვრა, ენერგიის დაზოგვის, ენერგიის მიწოდების უსაფრთხოებისა და ენერგო-დამოუკიდებლობის ამაღლებისთვის, აგრეთვე, ენერგეტიკულ ბაზარზე ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების შემაფერხებელი დაბრკოლებების მოხსნა, ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამიზნე მაჩვენებლის შემუშავების პროცესის ჩამოყალიბება, ენერგოეფექტურობის ვალდებულების სქემის ან/და ალტერნატიული პოლიტიკის ღონისძიებების განსაზღვრა ენერგიის დასაზოგად, ქვეყანაში ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების კოორდინაციისა და განხორციელებისთვის ენერგოეფექტურობის განმახორციელებელი ორგანოს ჩამოყალიბება და ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმის შემუშავება.

რეფორმის ფარგლებში, უკვე მომზადდა საქართველოს ეროვნული ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმის პროექტი „ენერგოეფექტურობის შესახებ“ 2012 წლის 25 ოქტომბრის 2012/27/EU დირექტივით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად და ითვალისწინებს ენერგოეფექტური ღონისძიებების გატარებას (ენერგიის დასაზოგად) ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, მრეწველობის, შენობებისა და საჯარო სექტორებში. სულ დაგეგმილია 38 ღონისძიების გატარება, რომლის შედეგადაც მიიღწევა 14%-იანი ენერგო დანაზოგი. აღნიშნული შედეგის მიღწევა, ასევე ხელს შეუწყობს ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის“ (NDC) მნიშვნელოვანი სამიზნე მაჩვენებელის მიღწევას, რომლის ვალდებულებაც საქართველომ აიღო კლიმატის ცვლილების შესახებ „პარიზის შეთანხების“ ფარგლებში.

სრული ინფორმაცია

რეფორმის საჭიროება
საერთაშორისო გამოცდილება
ეკონომიკური ეფექტები
ხშირად დასმული კითხვები

გმადლობთ, თქვენი პოზიცია დაფიქსირებულია  

ხმის მიცემა დასრულებულია  

ვემხრობი

არ ვემხრობი

87%

ვემხრობი

13%

არ ვემხრობი

შესრულებული სამუშაოები (სხვადასხვა ტიპის ჩაშლით)
რეფორმის მიმდინარე სტატუსი

კანონმდებლობის სტატუსი

საერთაშორისო მხარდაჭერა:
სესიები: