საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების წახალისების საკანონმდებლო ბაზის ჩამოყალიბება

საკანონმდებლო ბაზის ჩამოყალიბების ძირითადი მიზანია, შექმნას განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ენერგიის ხელშეწყობის, წახალისებისა და გამოყენების სამართლებრივი საფუძვლები, დაადგინოს სავალდებულო ეროვნული სამიზნე მაჩვენებლები განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ენერგიის საერთო წილისთვის ენერგიის მთლიან საბოლოო მოხმარებაში, ასევე ტრანსპორტში; საქართველოს კანონის პროექტი „განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების წახალისების შესახებ“ ადგენს მხარდაჭერის სქემებთან, საქართველოსა და ენერგეტიკული გაერთიანების ხელშემკვრელ მხარეებს შორის სტატისტიკურ ტრანსფერთან და განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ენერგიის ელექტროენერგეტიკულ ქსელზე დაშვებასთან დაკავშირებულ ნორმებს.

რეფორმის ფარგლებში ასევე მომზადდა „საქართველოს განახლებადი ენერგიის ეროვნული სამოქმედო გეგმის“ პროექტი  „განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან ენერგიის გამოყენების ხელშეწყობის შესახებ“ 2009 წლის 23 აპრილის N2009/28/EC დირექტივით დაწესებული მოთხოვნების შესაბამისად. აღნიშნული სამოქმედო გეგმა ადგენს ეროვნულ სამიზნე მაჩვენებლებს განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან მიღებული ენერგიის წილისთვის, რომელიც მოიხმარება 2020 წლისთვის ტრანსპორტის, ელექტროენერგეტიკისა და გათბობა-გაგრილების სექტორებში, საბოლოო მოხმარებაში. (ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების გათვალისწინებით). 

სრული ინფორმაცია

რეფორმის საჭიროება
საერთაშორისო გამოცდილება
ეკონომიკური ეფექტები
ხშირად დასმული კითხვები

გმადლობთ, თქვენი პოზიცია დაფიქსირებულია  

ხმის მიცემა დასრულებულია  

ვემხრობი

არ ვემხრობი

75%

ვემხრობი

25%

არ ვემხრობი

შესრულებული სამუშაოები (სხვადასხვა ტიპის ჩაშლით)
რეფორმის მიმდინარე სტატუსი

კანონმდებლობის სტატუსი

საერთაშორისო მხარდაჭერა:
სესიები: