საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ჩაერთე საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ნორმატიული აქტების შემუშავებაში

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ შემუშავებულია კანონის პროექტი საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ. კანონის პროექტი განსაზღვრავს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების შემუშავებასა და განხორციელებასთან დაკავშირებულ წესებსა და პროცედურებს, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პრინციპებს, შესაბამის ინსტიტუციურ სისტემას და საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კრიტერიუმებს.

სრული ინფორმაცია

რეფორმის საჭიროება
საერთაშორისო გამოცდილება

ვიდეორგოლები

77%

ვემხრობი

23%

არ ვემხრობი

შესრულებული სამუშაოები (სხვადასხვა ტიპის ჩაშლით)
რეფორმის მიმდინარეობის სტატუსი

ძირითადი კანონმდებლობის შემუშავება

ნორმატიული სამართლებრივი აქტების შემუშავება

საერთაშორისო მხარდაჭერა:
სესია დასრულებულია
თქვენი პასუხები დაფიქსირებულია