საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
საგანმანათლებლო ინფორმაცია

რას ზომავს მთლიანი შიდა პროდუქტი?

მთლიანი შიდა პროდუქტი წარმოადგენს დროის გარკვეულ პერიოდში ქვეყნის შიგნით წარმოებული საბოლოო საქონლისა და მომსახურების საბაზრო ღირებულებას.

სრულად...

როგორ შეიძლება ერთმანეთს შევადაროთ მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულზე ქვეყნების მიხედვით?

ნომინალურ დოლარში გამოხატული ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის შედარება სხვა ქვეყნის ან სხვა პერიოდის ანალოგიურ მაჩვენებელთან ეკონომიკურად არასწორია.

სრულად...